Våra företag

Detta är våra företag:

OVA Fastigheter AB
Agnesbergsvägen. 28
424 38 Agnesberg
www.ovaab.se
e-post: o.v.a@telia.com
Tel: 031-3308424

Marieholms Bruk AB,
c/o OVA,
Agnesbergsvägen 28,
424 38 Agnesberg.
www.marieholmsbruk.se
e-post: info@marieholmsbruk.se
Tel: 070-5226118